Ga naar content
Adviesraad Sociaal Domein Ermelo
Wonen & woonomgeving

Wonen & woonomgeving

Hierbij gaat het om zo zelfstandig mogelijk wonen in een leefbare en veilige wijk. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is het uitgangspunt. Ook mensen die extra begeleiding, zorg of hulp nodig hebben, horen erbij en hebben recht op een eigen woonplek in een gewone buurt.
Werk & dagbesteding

Werk & dagbesteding

Werk geeft zin aan je leven en is daarom belangrijk! Het zorgt ook voor structuur en ontmoeting met anderen. Werk is er in verschillende vormen: betaald of onbetaald, in dienstverband of via vrijwilligerswerk of dagbesteding. Om jezelf te ontwikkelen en nu of later werk of vrijwilligerswerk goed te doen, zijn scholing en training belangrijk.

Ontmoeting & sociale contacten

Ontmoeting & sociale contacten

Mensen maken deel uit van sociale verbanden via clubs of verengingen waar zij lid van zijn. Gezellig samen dingen doen, sporten of naar theater gaan, zijn voor de meeste mensen belangrijk. Door deel te nemen aan het sociale verkeer, ontmoeten mensen elkaar en hebben ze het gevoel ‘erbij te horen’.
Opvoeden & opgroeien

Opvoeden & opgroeien

Kinderen horen op te groeien in een vertrouwde en veilige omgeving. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar soms lukt dat niet vanzelf. Preventie speelt een grote rol in het voorkomen en opvangen van problemen in de opvoeding. Als het nodig is, is het belangrijk dat goede, passende hulp snel beschikbaar is.
Gezondheid & mobiliteit

Gezondheid & mobiliteit

Veel mensen ervaren problemen met hun gezondheid. Zij hebben beperkingen ten gevolge van een lichamelijk of psychische (chronisch) ziekte of hebben een verstandelijke beperking. Zij ontvangen in hun eigen omgeving zorg of hulp, zodat ze zo goed mogelijk maatschappelijk kunnen (blijven) functioneren. Hier hoort ook bij dat zij zich ondanks hun beperkingen, goed kunnen verplaatsen.

Inkomen & financiën

Inkomen & financiën

Het hebben van een zelfstandig inkomen uit arbeid of uitkering zorgt voor onafhankelijkheid en de vrijheid om eigen keuzes te maken. Echt meedoen in de samenleving kan alleen als de persoonlijke financiële situatie dat mogelijk maakt en er geen grote financiële problemen zijn.