Ga naar content
Adviesraad Sociaal Domein Ermelo

De adviesraad

De adviesraad werd in 2008 opgericht na de start van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zij volgde toen de invoering van de wet en adviseerde over verbeteringen in de uitvoering. In 2015 werden de taken van de WMO-adviesraad door de komst van de jeugdwet en participatiewet uitgebreid.

De adviesraad heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente, organisaties en inwoners van Ermelo. Dit betekent dat wij met een brede blik zonder verborgen agenda kunnen luisteren, meedenken en adviseren. Het werkgebied beslaat de hele gemeente Ermelo, inclusief de buurtschappen Horst, Telgt, Speuld, Telgt, Leuvenum, Staverden en Drie. In regionaal verband werken we samen met de adviesraden uit de omliggende gemeenten.
Jan de Ruiter
Jan de Ruiter
Voorzitter
“Geroepen worden tot het nemen van verantwoordelijkheid”
Henriëtte van Gils
Henriëtte van Gils
Algemeen lid
“Samenwerken, van elkaar leren en voor elkaar zorgen geeft verbinding”
Gert Posman
Gert Posman
Secretaris
“Wat voor een ander betekenen door te luisteren”
Tanya Pit
Tanya Pit
Algemeen lid
“Wie je ook bent, waar je ook woont en wat je ook doet, betrokkenheid geeft zingeving aan ieders bestaan”
Theo van den Boom
Theo van den Boom
Algemeen lid
“Draag je steentje bij en houd de samenleving menselijk”
Willem Glimmerveen
Willem Glimmerveen
Algemeen lid
“Zorgdragen voor begrijpelijke regelgeving en ondersteuning voor hen die het nodig hebben”
Willemijn van Ledden
Willemijn van Ledden
Algemeen lid
“Zoeken naar balans tussen zorg voor inwoners en kwalitatief zorgaanbod vanuit de gemeente”
Wout van Veen
Wout van Veen
Penningmeester
“Nieuw evenwicht vinden in een veranderende samenleving”
Grant Azizov
Grant Azizov
Algemeen lid
“Samen bouwen aan de inclusieve samenleving”
Yvonne Augustijn
Yvonne Augustijn
Algemeen lid
Bijdragen aan een toegankelijke samenleving waarbij ieders waarde wordt erkend en gewaardeerd.
Jan de Ruiter
Jan de Ruiter
Henriëtte van Gils
Henriëtte van Gils
Gert Posman
Gert Posman
Tanya Pit
Tanya Pit
Theo van den Boom
Theo van den Boom
Willem Glimmerveen
Willem Glimmerveen
Willemijn van Ledden
Willemijn van Ledden
Wout van Veen
Wout van Veen
Grant Azizov
Grant Azizov
Yvonne Augustijn
Yvonne Augustijn