Ga naar content
Adviesraad Sociaal Domein Ermelo

De adviesraad

De adviesraad werd in 2008 opgericht na de start van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zij volgde toen de invoering van de wet en adviseerde over verbeteringen in de uitvoering. In 2015 werden de taken van de WMO-adviesraad door de komst van de jeugdwet en participatiewet uitgebreid.

De adviesraad heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente, organisaties en inwoners van Ermelo. Dit betekent dat wij met een brede blik zonder verborgen agenda kunnen luisteren, meedenken en adviseren. Het werkgebied beslaat de hele gemeente Ermelo, inclusief de buurtschappen Horst, Telgt, Speuld, Telgt, Leuvenum, Staverden en Drie. In regionaal verband werken we samen met de adviesraden uit de omliggende gemeenten.
Jan de Ruiter
Jan de Ruiter
Voorzitter
“vertrouwen en verbinden, dat zijn mijn kernwaarden”
Gert Prosman
Gert Prosman
Secretaris
“Wat voor een ander betekenen door te luisteren”
Willemijn van Ledden
Willemijn van Ledden
Algemeen lid
“Zoeken naar balans tussen zorg voor inwoners en kwalitatief zorgaanbod vanuit de gemeente”
Actief in deze werkgebieden:
Grant Azizov
Grant Azizov
Algemeen lid
“Samen bouwen aan de inclusieve samenleving”
Actief in deze werkgebieden:
Ria van Schendel
Ria van Schendel
Algemeen lid
"Iedereen moet mee kunnen doen, dat is de bedoeling!"
Actief in deze werkgebieden:
Yvonne Augustijn
Yvonne Augustijn
Algemeen lid
"Bijdragen aan een toegankelijke samenleving waarbij ieders waarde wordt erkend en gewaardeerd".
Actief in deze werkgebieden:
Carolien de Jong-Maliepaard
Carolien de Jong-Maliepaard
Algemeen lid
Het maakt niet uit wie of wat je bent, wat je kunt of waar je minder goed in bent, iedereen doet ertoe!
Actief in deze werkgebieden:
Tamara Huigen
Tamara Huigen
Algemeen lid
Vanuit betrokkenheid kun je veel bereiken!
Actief in deze werkgebieden:
Christien van Ark
Christien van Ark
Algemeen lid
"Blijven(d) omzien naar elkaar, daar werk ik graag aan mee!"
Jan de Ruiter
Jan de Ruiter
Gert Prosman
Gert Prosman
Willemijn van Ledden
Willemijn van Ledden
Grant Azizov
Grant Azizov
Ria van Schendel
Ria van Schendel
Yvonne Augustijn
Yvonne Augustijn
Carolien de Jong-Maliepaard
Carolien de Jong-Maliepaard
Tamara Huigen
Tamara Huigen
Christien van Ark
Christien van Ark