Ga naar content
Adviesraad Sociaal Domein Ermelo
02 oktober 2023

Welkom Christien!

Recent hebben we Christien mogen verwelkomen als nieuw lid van onze adviesraad.
We kijken uit naar een mooie periode samen! Christien stelt zich graag even aan u voor.


Werken met en voor mensen is wat mij drijft! Ik krijg er energie van en vul er graag mijn dagen mee. Dit heeft er voor gezorgd dat ik al jarenlang werkzaam ben ik de zorg.

Naast mijn fulltime baan wilde ik graag wat betekenen voor de medebewoners van ons prachtige dorp. Daarom ben ik enige tijd geleden gestart als gastvrouw in wijkontmoetingscentrum De Vleugel in Ermelo-West. Tijdens de wijkmaaltijden ontmoet ik nieuwe mensen, leer ik wat van hen en kan ik wat betekenen voor mijn naaste. 

Toen ik de vacature van de Adviesraad Sociaal Domein zag vond ik dit een mooie kans om mijn kennis in te zetten voor met name de ouderenzorg. Ik ben creatief, oplossingsgericht en altijd op zoek naar verbinding tussen mensen om gezamenlijk te zoeken naar passende antwoorden op alle veranderingen in de (ouderen)zorg. 

Laten we blijven(d) omzien naar elkaar!

 
17 april 2023

De Adviesraad Sociaal Domein Ermelo zoekt 2 nieuwe leden!

Wij hebben plek voor twee nieuwe leden in ons team.
Heb je interesse in het sociaal domein en praat je graag mee?
Dan nodigen we je uit om te solliciteren! 


Onze Adviesraad Sociaal Domein Ermelo adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente over de plannen voor het sociaal domein. 

Met onze adviezen willen we eraan bijdragen dat iedere inwoner van ons mooie dorp zich thuis voelt en dat de belangen van kwetsbare inwoners goed worden behartigd. Onze tien leden staan middenin de Ermelose samenleving. We hebben contacten met organisaties, inwoners, verenigingen en bedrijven. En we praten met hen over de effecten van het gemeentelijk beleid. Signaleren we ontwikkelingen en trends? Dan kunnen we de gemeente ongevraagd advies geven. 

Dit ga je doen:

 • Je neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van de Adviesraad  (tweede dinsdagavond van de maand van 19.30 – 21.30 uur). Regelmatig bezoek je andere informatiebijeenkomsten.
 • Je onderhoudt contacten met diverse organisaties die de achterban van de Adviesraad vormen.
 • Je gaat met deze organisaties in gesprek.
 • Je signaleert trends en toetst de eigen adviezen daarop.
 • Gezamenlijk schrijf je adviezen aan het college van burgemeesters en wethouders.

Wat we van je vragen:

 • Je hebt kennis van en belangstelling voor ontwikkelingen in het sociaal domein.
 • Je hebt inhoudelijke kennis van en ervaring met één of meerdere werkgebieden: kansrijk opgroeien, op weg naar samenredzaamheid, perspectief op (on)betaald werk en zelfstandig thuis.
 • Je woont in Ermelo.
 • Je hebt een brede maatschappelijke kijk.
 • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je bent bereid om je actief in te zetten voor het vergroten van ons lokaal netwerk.

Dit bieden we je:

 • Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Ermelo krijg je een onkostenvergoeding 
 • Eventuele bijscholing is mogelijk. Zo kun je je taken goed uitvoeren en blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen 

Interesse? Neem contact op voor meer informatie 
Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij onze voorzitter Jan de Ruiter; voorzitter@asdermelo.nl

Stuur een brief met CV
Wil je solliciteren? Dan nodigen we je uit om vóór 19 mei 2023 een motivatiebrief met CV te sturen naar: secretaris@asdermelo.nl.


 

30 maart 2023

Vacature(s)

Dit jaar hopen 2 van onze leden na hun tweede termijn afscheid te nemen van onze adviesraad.
Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe leden.
Houd onze website in de gaten!
Binnenkort komen de vacatures online.
01 februari 2023

Koepel Adviesraden Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein van Ermelo is net als ongeveer 250 andere adviesraden uit heel Nederland lid van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

De Koepel ondersteunt adviesraden onder andere door hen te informeren over actuele thema's en ontwikkelingen, adviesraden met elkaar in contact te brengen en traingen en workshops te geven.
Meer informatie is te vinden op de website https://www.koepeladviesraden.nl/
20 januari 2023

Van gemeente naar gemeenschap

Op 19 januari hadden we als adviesraad een interactieve bijeenkomst onder begeleiding van Petra van der Horst van de Koepel Adviesraden. We spraken over o.a. de rol, taak en toegevoegde waarde van de adviesraad en ontwikkelingen in het sociaal domein.

Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt dat het belangrijker dan ooit is dat we onze connecties in de lokale samenleving benutten. Horen en zien we de bewoners van ons mooie Ermelo voldoende? Weten we wat er leeft? Weten we wat de jeugd drijft? Van Petra horen we mooie voorbeelden uit het land die ons aan het denken zetten.

Eén van de actuele maatschappelijke thema’s die uitgebreid met elkaar besproken werd, is de toename van informele zorg ten opzichte van de professionele zorg. Hierdoor is een nieuw evenwicht nodig! Een andere ontwikkeling is “van gemeente naar gemeenschap”. Dorpskernen spelen in toenemende mate een belangrijke rol. Een wijkgerichte aanpak waarin gemeenschapszin één van de pijlers wordt is essentieel. De slogan “SAMEN DOEN WAT NODIG IS” zal de komende jaren leidraad worden in onze gemeente en vormt daarin ook voor onze adviesraad de basis voor onze gevraagde en ongevraagde adviezen.