Ga naar content
Adviesraad Sociaal Domein Ermelo
14 september 2021

Gebruik ons podium!

Bent u op de hoogte van problematiek in het sociaal domein waar te weinig aandacht voor is?
Vertegenwoordigt u een groep inwoners die nooit wordt gehoord?
Of bent u lid van een klankbordgroep of buurtvereniging en wilt u nader kennis maken?

Wij nodigen regelmatig sprekers uit voor onze maandelijkse vergaderingen.
Gebruik dit podium om uw zorgen over het sociaal domein opnieuw onder de aandacht te brengen!

Interesse? 
Neem contact met ons op via secretaris@asd.ermelo.nl
05 juni 2021

VACATURE!

Wij hebben plek voor een nieuw lid in ons team. Heb je in interesse in het sociaal domein en praat je graag mee? Dan nodigen we je uit om te solliciteren!

We zoeken een lid met een algemene, brede interesse, bij voorkeur iemand met bijzondere interesse voor de inzet en ondersteuning aan jeugdigen. In het bijzonder roepen we jonge Ermeloërs op te reageren.

De Adviesraad Sociaal Domein Ermelo adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente over de plannen voor het sociaal domein. Over wonen, welzijn en zorg tot werk, inkomen en jeugd. Met onze adviezen willen we eraan bijdragen dat iedere Ermeloër prettig kan leven in onze gemeente. Dat iedereen kan meedoen en dat de belangen van kwetsbare burgers goed worden behartigd. De tien leden staan middenin de Ermelose samenleving. We hebben contacten met organisaties, inwoners, verenigingen en bedrijven. En we praten met hen over de effecten van het gemeentelijk beleid. Signaleren we ontwikkelingen en trends? Dan kunnen we de gemeente ongevraagd advies geven. Vanuit de bedoeling!

Dit ga je doen:

 • Je neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van de Adviesraad  (tweede dinsdagavond van de maand van 19.30 – 21.30 uur). Regelmatig bezoek je andere informatiebijeenkomsten
 • Je onderhoudt contacten met diverse organisaties die de achterban van de Adviesraad vormen. Je gaat met deze organisaties in gesprek
 • Je signaleert trends en toetst de eigen adviezen daarop
 • Gezamenlijk schrijf je adviezen aan het college van burgemeesters en wethouders

Wat we van je vragen:

 • Je hebt kennis van en belangstelling voor ontwikkelingen in het sociaal domein
 • Je hebt inhoudelijke kennis van en ervaring met één of meerdere werkgebieden (wonen & woonomgeving, werk & dagbesteding, ontmoeting & sociale contacten, gezondheid & mobiliteit, inkomen & financiën)
 • Je woont in Ermelo
 • Je hebt een brede maatschappelijke kijk
 • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden

Dit bieden we je:

 • Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Ermelo krijg je een onkostenvergoeding
 • Eventuele bijscholing is mogelijk. Zo kun je je taken goed uitvoeren en blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen

 

Interesse? Neem contact op voor meer informatie

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Jan de Ruiter, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Ermelo; voorzitter@asdermelo.nl.

Stuur een brief met CV

Wil je solliciteren? Dan nodigen we je uit om vóór 25 juni 2021 een motivatiebrief met CV te sturen naar: secretaris@asdermelo.nl.

21 mei 2021

Al meegedacht over de omgevingsvisie van Ermelo?

Op 1 januari 2022 zal de nieuwe landelijke Omgevingswet ingaan.
Elke gemeente moet als uitwerking van deze wet een zogenaamde ‘Omgevingsvisie’ opstellen. Ook onze gemeente.

Een beleidsmedewerker van de gemeente heeft tijdens onze vergadering op 18 mei een presentatie gegeven over de huidige conceptversie van de omgevingsvisie voor Ermelo.
In het voorstadium zijn talrijke mogelijkheden geweest zijn om als bewoner te participeren bij het opstellen van de omgevingsvisie. Ruim 1.000 inwoners hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt!

Rond de zomer van 2021 zal het concept naar verwachting klaar zijn. Heeft u de oproep om te participeren gemist? Maakt u zich dan geen zorgen, alle inwoners krijgen nogmaals de gelegenheid om de reageren op het concept. Volg hiervoor de website van de gemeente https://www.ermelo.nl/over-de-gemeente/officiele-bekendmakingen en lokale media.
08 mei 2021

In gesprek met het Sociaal Team

Tijdens onze laatste vergadering hebben Mireille en Shanna van het Sociaal Team Ermelo ons bijgepraat over de werkwijze van het team en de voortgang ten aanzien van ontwikkelingen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Enthousiast en bevlogen vertelden zij over hun doelstelling om vooral maatwerk te willen bieden aan zorg- en hulpbehoevende bewoners van ons mooie dorp.

Binnen het team zet een ieder zijn of haar eigen kennis en netwerk in om zo het verschil te maken ten goede van de burgers. Daarbij houden ze het doel "We zijn er zijn voor kwetsbaren in onze samenleving" voortdurend voor ogen. 

Uit het gesprek blijkt dat er a
andacht is voor alle levensgebieden. Indien nodig worden er, in onderling overleg met de bewoner, gesprekken gevoerd met andere betrokkenen die om de burger (het systeem) heen staan, zoals de woningcorporatie of de politie. 

Als Adviesraad waren we blij om te zien dat er steeds meer oog is voor de samenhang en dat er ook daadwerkelijk vanuit deze context wordt gehandeld. 
De uitnodiging om voortdurend signalen die wij krijgen, ook met het Sociaal Team te delen namen wij dan ook graag aan!

Wilt u ook meer weten over het Sociaal Team? Kijk dan op https://www.sociaalteamermelo.nl/

 

16 maart 2021

150ste vergadering adviesraad

Op 16 maart hebben we de 150ste vergadering van de adviesraad gehouden!
Ondanks dat deze 'jubileum-vergadering' digitaal moest worden gehouden, is alles weer soepel verlopen.
Tijdens de vergadering zijn onder andere het Concept Uitvoeringsplan Jeugd en het recent uitgebrachte advies met betrekking tot Schuldhulpverlening besproken. Wilt u meer weten over één van onze vergaderingen? Neem gerust contact op of woon eens een vergadering bij!