Ga naar content
Adviesraad Sociaal Domein Ermelo
14 december 2022

Kennismaking met cliëntondersteuners van MEE Veluwe

In de vergadering van 13 december 2022 heeft de Adviesraad kennis gemaakt met Manon Liest en Annelies Plas, 2 cliëntondersteuners van de organisatie Mee Veluwe. 

De doelgroep van Manon en Annelies is iedere inwoner van Ermelo die door een beperking of kwetsbaarheid wordt belemmerd aan het meedoen van de maatschappij. Dit geldt voor alle levensdomeinen, zoals werk, samenleven, wonen, geldzaken, zorg of regelgeving.    

Manon en Annelies vervullen de rol van dienstverlener, niet van hulpverlener. De cliëntondersteuner start met vraagverheldering, situatieverheldering en het in kaart brengen van beschikbare voorzieningen. De contacten zijn over het algemeen kortdurend van aard. Mee Veluwe is te bereiken via 088-6330633 of via info@meesamen.nl.

26 april 2022

Openbare vergadering

Wist u dat u een vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Ermelo kunt bijwonen? Deze zijn namelijk openbaar! Iedere 2de dinsdagavond van de maand houden wij onze vergadering. Om 8 uur starten we in één van de zalen van het gemeentehuis.

Meestal zijn vrijwel alle leden aanwezig. Met enige regelmaat nodigen we een gastspreker uit die ons in een half uur bijpraat over ontwikkelingen in het sociaal domein.
Ook worden de lopende adviezen met elkaar besproken. Diverse leden hebben zich na een adviesaanvraag verdiept in een beleidsdocument. Datgene wat opvalt bespreken we met elkaar, waarna gezamenlijk de adviezen worden opgesteld. Aan het einde van de vergadering geven leden afzonderlijk aan welke signalen ze oppikken vanuit de achterban, buurt, kerk, vereniging of in de media.

Wilt u ook een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom!
Als u ons vooraf een e-mail stuurt naar secretaris@asdermelo.nl laten wij u weten in welke zaal we vergaderen. Dat verschilt namelijk per keer.

 
12 april 2022

Bedankt!

Vanavond hebben we onder het genot van een hapje en een drankje officieel afscheid genomen van 3 van onze leden.
We kijken terug op waardevolle en leerzame jaren samen en wensen Wout, Henriette en Tanya alle goeds voor de toekomst.
Inmiddels is onze raad weer compleet. Recent mochten we Tamara, Ria en Carolien verwelkomen!
08 maart 2022

Ontmoeting met enthousiaste Jongerenraad

Tijdens onze vergadering op 8 maart hebben we kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter en één van de leden van de Jongerenraad van Ermelo. Enthousiast en bevlogen vertelde voorzitter Sarojini samen met collega Emma over de ontwikkelingen in de Jongerenraad.

In het afgelopen jaar mocht de Jongerenraad flink wat nieuwe leden verwelkomen. Inmiddels bestaat de raad uit zo’n 20 leden. Hiermee is de eerste doelstelling gerealiseerd. Nu de raad op volle sterkte is wil deze zich de komende periode gaan toeleggen op het uitbrengen van adviezen.

Duidelijk is dat de Adviesraad Sociaal Domein en de Jongerenraad in de toekomst vaker met elkaar willen gaan optrekken. Met name als het gaat om de thema’s Jeugd en Woningbouw.
In komende periode zullen we met elkaar onderzoeken hoe we deze samenwerking gaan vormgeven.
Eén ding is zeker, aan het enthousiasme zal het zeker niet liggen!
01 maart 2022

Afscheid van Wout

Toen onze vorige voorzitter Karin vertrok was het Wout die zei, “Wat mooi dat anderen nu van jouw kwaliteiten mogen gaan genieten!” Typisch Wout. Meester in het omdenken. Geweten van de adviesraad. Luisterend oor pur sang. Kortom, een coach van de bovenste plank.

Na een aantal mooie jaren waarin we dankbaar gebruik hebben mogen maken van de kwaliteiten van Wout, hebben we in februari voor het laatst met hem mogen vergaderen. Een nieuwe mooie taak roept en wij gaan ervan uit dat hij ook die uitdaging met verve zal gaan vervullen.

We willen Wout bedanken voor de kleur die hij gaf aan onze raad als lid en als interim voorzitter en wensen hem veel wijsheid toe bij zijn nieuwe roeping!